בטאון 86, מרץ 2014

  • עצרת זיכרון לנספי קהילת קרקוב;
  • לשבריר שניה ראיתי אנושיות, רינה בירנהק;
  • חתונת השהם, סיני אלכסנדרוביץ;
  • לא עוד "בת יחידה", שרה וייסברג;
  • רשימתו האבודה של שכנו של שינדלר, יוסף חמיילבסקי;
  • חגי ילדותי, אסתר מנהיים;
  • בית הקברות "החדש" במיודבה;
  • נאשה גמינה;
  • מיכאל פליישר מרח' קרמליצקה, צבי גרינגרס;

לקישור לקובץ PDF  הקש כאן