בטאון 91, אוגוסט 2014

 

 • עבודות תחזוקה בבתי כנסת בקרקוב;
 • הספסל השביעי של יאן קרסקי;
 • ציור קיר חדש על בית משפחת בוסק;
 • הבית בשרוקה ששקע;
 • משפחתי מכשאנוב ומנובי-סונץ', יהושע הולנדר;
 • ילדות בקרקוב, דבורה הנפלד;
 • מספרים על…
 • נר לזכרו של דוד מלצר הי"ד, אסתר מנהיים;
 • זכויות לפנסיה גרמנית לעובדי גטו לשעבר;
 • תערוכה "מחנה גרמני בפלשוב 1945-1942";
 • קוראים כותבים – קורותיו של צבי גרינגרס;

לקישור לקובץPDF  הקש כאן