בטאון 93, אוקטובר 2014

 

  • על סוכות ושמחת תורה בקרקוב;
  • "המיתוס של גליציה", תערוכה;
  • הלבקוביצ'ים לא נכנעו, שלמה לבקוביץ;
  • ועידה עולמית של "המזרחי" בקרקוב;
  • שואת יהדות פולין: מדוע רב היהודים לא התגוננו, פרופ' אורי שמואלי;
  • בית הספר "תחכמוני" בקז'ימייז';
  • בתי העלמיון היהודים בקרקוב, קז'ימייז' ופודגוז'ה;
  • מדריך גטו קרקוב 1943-1941;
  • "יהודים ויהדות במחקר הפולני העכשווי", כנס;

לקישור לקובץ PDF  הקש כאן