בטאון 95, דצמבר 2014

 

  • ישופץ קברו של חסיד אומות העולם, אוסקר שינדלר;
  • אדם, איש, אנוש. שינדלר (דברי יצחק שטרן וד"ר בייסקי);
  • בית הכנסת "קופה", אוגניוש דודה;
  • עדכון זכויות של ניצולי שואה;
  • סיפורה של משפחת שפילמן;
  • ספרים, רבותי, ספרים;
  • הכצאן מובל לטבח, מאיר בוסאק;
  • לומדים תורה: "תלמוד תורה" ו-"יסודי תורה";

לקישור לקובץ PDF  הקש כאן