בטאון 97, פברואר 2015

  • התגלו מכתבים ממחנה פלשוב;
  • נמכרה הוילה שבה התגורר הצורר אמון גת;
  • "מיר זענען דא" – אנחנו כאן;
  • "השחר" ארגון סטודנטים ציוני;
  • חגיגות פורים בקז'ימייז';
  • החיים של היהדות הדתית בגטו קרקוב, הרב מנשה לבטוב;
  • סיפור החתונה של סבא וסבתא, גניה ונחום מנור;
  • מרים עקביא ז"ל;
  • הערות על בתי קפה, יוסף בוסק;

לקישור לקובץ PDF  הקש כאן