בטאון 98, מרץ 2015

  • אזכרה שנתית ביום הזיכרון לשואה;
  • תלמוד תורה ב-בייץ';
  • כיצד הברחנו את אוסקר שינדלר, על פי מאמרו של דן גרנות;
  • עיר הצדק ולוחות הזיכרון;
  • קרקוב ביצירותיו של ש"י עגנון, על פי מאמרו של מאיר בוסאק;
  • הפעילות בקרקוב במסגרת תנועת "הבריחה", ד"ר מירי נהרי;
  • סוף סוף בדרך לישראל, צבי גרינגרס;
  • צדיק, ד"ר וילהלם ארמר, יואל וולף;
  • רחוב בוכנסקה ואתריו היהודים;

לקישור לקובץ PDF הקש כאן