בטאון 99, אפריל 2015

  • תערוכה על יהודים בקרקוב המודרנית;
  • אננה עוזבת את קרקוב ובונה קן חדש, רינה רוטנברג;
  • שקיעת אחרוני הצללים, יוסף בוסק;
  • ל"ג בעומר בקרקוב, יוסף בוסק;
  • על גורל חסידי גור בגטו קרקוב, יוסף בוסק;
  • וידוי של אוסקר שינדלר, מאיר בוסאק;
  • המסתור בגטו, יואל וולף;
  • הצדיקים שלאק וזברויה;
  • שוד וביזת תשמישי קדושה מיהודי קרקוב, אגנישקה-אנה יאס-אלסטון;
  • ויקטור אברהמר ז"ל;

לקישור לקובץ PDF  הקש כאן