גיליון 180, פברואר 2022

 • זה שמי: 114859. שלום שרייבר;
 • קרקוב היהודית. אגדות ואנשים;
 • תרופה למיגור המשבר של שנות ה-30;
 • בתי העלמין היהודיים בקרקוב;
 • נשים יהודיות בגטו קרקוב. ד“ר פליציה קראי;
 • משפחת קלהורה, משפחה של רופאים ורוקחים בקרקוב;
 • הסתדרות ”השומר הצעיר“ בקרקוב;
 • הסתדרות "עבריה";
 • התארגנות לסיוע בגטו. סטניה מנהיים;
 • פליקס רפאל שרף, עיתונאי ופעיל חברתי;
 • 18 בינואר 1945. צעדת המוות מאושוויץ לנוישטדט-גלווה;

הקש כאן להצגת הגליון ולהדפסה