גיליון 181, מרס 2022

  • פורים של פעם;
  • חיסול גטו קרקוב 14-13 במרס 1943;
  • מפגש מקוון על אתר ההנצחה במחנה פלשוב;       
  • תחילת המלחמה. החודשים הראשונים;
  • גזירות הגירוש של יהודי קרקוב לפני הקמת הגטו;
  • לולק להרר שהציל יהודים;
  • ”בית מאיר“ של הרב מאיר רפופורט;
  • מנהגי תפילה ואגדות שנקשרו לבית הכנסת ה“ישן“;
  • משלוח מנות בזמן המגיפה;
  • יוסף סרוקה. מהנדס, מחנך, חוקר שואה ומנחיל מורשתה;

הקש כאן להצגת הגליון ולהדפסתו