גיליון 182, אפריל 2022

  • עצרת לניספי קהילת קרקוב ביום הזיכרון לשואה ולגבורה;
  • בין שש לתשע, אליעזר זבדצקי;
  • תערוכה על קהילת יהודי פודגוז‘ה;
  • בית הספר העברי והגימנסיה העברית בקרקוב;
  • קרקוב, עיר ואם בישראל –  בלי יהודים!, דוד לאזר;
  • "אנחנו היהודים אשמים בכל"… שלום שרייבר
  • דברים עתיקים (מפנקסי הקהל בקראקא לקורות ישראל בפולניה);
  • חידה לפתרונכם;
  • לאון שפֶּרלינג כדורגלן אולימפי יהודי-קרקובאי; 
  • תפילה אבודה שנאמרה בל“ג בעומר על קברו של הרמ“א;

הקש כאן להצגת הגיליון ולהדפסתו