גיליון 183, מאי 2022

  • פלשוב: התחנה האחרונה של יהודי קרקוב, 1945-1942;
  • משפצים את שרידי חומת הגטו בפודגוז‘ה;
  • רבי משה איסליש;
  • עצרת ביום הזיכרון לשואה ולגבורה תשפ“ב;
  • רפואה יהודית בקרקוב בתקופת הכיבוש הגרמני;
  • מי מכיר? מי יודע?;
  • אגדה על האלמוני שביקש להקבר ליד ה“מגלה עמוקות“;
  • לבק, הטייקון היהודי;
  • אניילה שטיינסברג, עורכת הדין הראשונה בגליציה;
  • ההיסטוריה של כיכר גיבורי הגטו בפודגוז'ה;

נא להקיש כאן לקריאת והדפסת PDF