גיליון 187, ספטמבר 2022

 • ”העיר שלהם. זכרונות של ישראלים תושבי קרקוב לפני המלחמה“;
 • הסתיים שיפוץ חומת הגטו;
 • הרשימה המכונה ”רשימת שינדלר“;
 • הניה-הנריקה ואילונה כרמל;
 • ספטמבר בגימנסיה העברית. לושיה גולדפינגר-שן-פלר;
 • ”הבית האפור“;
 • תנועות ומפלגות ברחוב היהודי של קרקוב בין שתי מלחמות העולם;
 • משפחת קורניצר, משפחת רבני קרקוב;
 • כיכר היהודים“ / ”כיכר הדגים“;
 • קרקוב אחרי המלחמה של יהודית קרינגל לבית הולנדר;
 • קורותיה של משפחת טורן, מאת יצחק פינסטר;
 • רגע של היסטוריה;

הקש כאן לקריאה ולהדפסת PDF