גיליון 190, דצמבר 2022

  • קרקוב / דברי פרידה, יוסף בוסק
  • 80 שנים לפעולת ”ציגנריה“ – צוואת הלוחמים
  • פעולת "ציגנריה"  –  יחודה וחשיבותה
  • המחתרת בקרקוב מול המחתרת בוורשה
  • מברק על תפיסת ליבסקינד וטננבאום
  • ספר כתובות מ-1907
  • ”ליל ציגנריה“ – שיא פעולות המרי של חברי תנועות הנוער בקרקוב
  • תת-מחנה פלשוב – מפעל ”כבל“
  • לזכרו של חיים בן ציון שינדלר ז“ל

הקש כאן לקריאת ולהדפסת PDF