גיליון 191, ינואר 2023

  • 80 שנים לחיסול הגטו;
  • יהודים מוכרי ספרים בקרקוב של פעם, לפי מאמרו של רישרד לב;
  • עדותו של מנדל הנריק נגד אמון גט במשפט נגדו בקרקוב ב-1946;
  • חלקת החיילים היהודים במיודובה;
  • ר‘ בעריש בעל תשובה;
  • הרב משה פישל, רבה של קרקוב במאה ה-16;
  • קרקוב היהודית אחרי המלחמה;
  • ד“ר אלכסנדר ביברשטיין ז“ל (1979-1889);
  • קז‘ימייז‘ ורחוב יוזפה;

להקיש כאן לקריאה ולהדפסת PDF