גיליון 193, מרס 2023

 • ”זכור איתנו – פנים של גבורה“. ריצה משותפת לזכר קורבנות השנים 1956-1939;
 • ”יהודי קרקוב בעידן ההשמדה“ ספרו של רישרד קוטרבה;
 • שיר לפורים, טולו שנירר;
 • ליל שבת ושבת בביתו של הגביר ר' יצחק הרש לזר;
 • מפה ומשם;
 • קורותיה של הנקה ויגל לבית אניספלד 1943-1939;
 • ישיבת "כתר תורה";
 • פרפראות –אגדת השיינקן. ילדים יהודים בכנסייה;
 • הלימודים של בני הקהילה היהודית בקרקוב שבין שתי המלחמות;
 • רחוב דוד קורצמן בוורוצלב;
 • 1987. הצבת לוחות זיכרון על בניין הגימנסיה העברית בקרקוב;
 • הצייר לאופולד גוטליב; 
 • אגדה כיצד עמד ”מגלה עמוקות“ במבחן השטן;

לקריאה והדפסת PDF הקש כאן