גיליון 196, יוני 2023

  • ”יודישע צייטונג“ GAZETA ŻYDOWSKA;
  • "היומנים העתיקים ביותר של יהודי קרקוב" – מגילת איבה;
  • זכרונותיה של אוגניה שנברג לבית מלצר על הבריחה ממונטלופיך;
  • ”פרולה" – פקודת מבצע מוצפנת של ארגון "הבריחה", 1945;
  • ריבים ומריבות בין יהודי קרקוב;
  • מרדכי גבירטיג. מתוך ”בין צללי עיר“ מאת מאיר בוסאק;
  • דוחות של ז‘גוטה סניף קרקוב;
  • קבורת מתי הקהילה בתקופת הגטו;
  • סבתה של יעל גבאי;
  • חלומו של ר‘ יהושע השיל ”מגיני שלמה“;

לקריאה ולהדפסת PDF נא להקיש כאן