גיליון 197, יולי 2023

  • תערוכה "פטריוטים. חיילים. יהודים";
  • הוענקו פרסים לחקר השואה ע“ש האחים קלפהולץ ז“ל;
  • פלשוב. הסלקציה של מאי 1944. יעקב שטנדיג;
  • התזמורת של הגימנסיה העברית, מאת צבי נתן;
  • שמירת מצוות בגטו קרקוב;
  • חנות הפורצלן של יעקב גרוס;
  • מי יודע? רבני קרקוב בהלוויתו של יוזף פילסודסקי;
  • עוד על המלכה אסתרקה;

לקריאת הגיליון ולהדפסת PDF הקש כאן