גיליון 199, ספטמבר 2023

 • ילדות יהודית בקרקוב;
 • סלילת שבילים במחנה פלשוב;
 • סיפורו של ניצול. מאיר בוסאק;
 • השטיבל של חסידי בובוב;
 • פסק דין של רבנות קרקוב;
 • הכדורגלן היהודי לודוויג גינטל;
 • מחנה הריכוז הגרמני לשעבר פלשוב;
 • הב"ח והט"ז. דין תורה בין גדולי ישראל;
 • המס על הנרות (Świeczkowe);
 • ”העיר שלהם“ Ich Miasto;
 • מי מכיר? מי יודע? מבקש ישכר בייריש ווייס;

לקריאת הגיליון ולהדפסת PDF הקשו כאן