גיליון 200, אוקטובר 2023

  • ”קרוקע. יהודים אורתודוקסים בקרקוב”. צילומיה של אגניישקה טרצ'בסקה;
  • על מחנה פלשוב, ברטה פרדרבר-זלץ;
  • קובץ שירים מאת מרדכי גבריטיג;
  • יוליוס וינר נגד אוסקר שינדלר;
  • קורות בית היתומים בקרקוב בזמן הכיבוש הגרמני;
  • הדפוס העברי הראשון בקרקוב;
  • חיים לבנון, ראש העיר של תל-אביב;
  • קונגרס הרבנים הראשון בקרקוב;
  • ישיבת כתר תורה ראדומסק; 

לקריאה ולהדפסה PDF הקישו כאן