גיליון 201, נובמבר 2023

  • תמיכה מקרקוב בישראל;
  • “מועצת היהודים“ – היודנראט בקרקוב;
  • אליעזר צוריאל – על העיתונים שקראו בביתו של צבי בורנשטיין;
  • יולגים III-II-I  ומחנות סמך נוספים של פלשוב;
  • סופרי יידיש בקרקוב בתקופה שבין שתי המלחמות;
  • ספרייה וחדר קריאה ”עזרא“;
  • "סיפור יצירת העולם";
  • "מי שברך" של הרב יום טוב ליפמן הלר;
  • ד“ר מנחם בוכוויץ;
  • גורל ילדי בית היתומים ברחוב יוזפינסקה;

לקריאה ולהדפסת PDF  הקישו כאן