גיליון 202, דצמבר 2023

  • עבודות תשתית באתר מחנה פלשוב;
  • ספר "”יהודי קרקוב. כיווני בדיקה חדשים“;
  • עדותן של צשיה פרימר ופולה ורשבסקה;
  • ארגון יהודים שלחמו לעצמאות פולין, מחוז קרקוב;
  • יהודים חברי מועצת העיר של קרקוב;
  • זכרונותיי מגניה מלצר-שנברג;
  • סיפור לחנוכה מתוך ”טיב הקהילה“;
  • הוצאה לאור Austeria;
  • ד“ר אריה באומינגר;
  • ההיסטוריה של מבנה ה"סוקניצה" – אולם הבדים;

לקריאה ולהדפסת PDF יש להקיש כאן