גיליון 203, ינואר 2024

  • ספר על יהודי קרקוב בין מלחמות העולם;
  • מזיכרונותיו של יוסף באו על מחנה הריכוז פלשוב;
  • בקשה לקריאת רחוב על שמה של האדריכלית דיאנה רייטר;
  • הרב ד“ר שמעון דנקוביץ‘;
  • בתי העלמין היהודיים שעליהם נבנה מחנה הריכוז פלשוב;
  • קרקוב שלאחר החורבן. מתוך "תל עולם" של מ. צאנין;
  • ד“ר משה לנדא (2009-1917);

לקריאה ולהדפסה יש להקיש כאן