גיליון 204, פברואר 2024

  • נותרו רק אגדות: מבחר אגדות קרקובאיות;
  • בנות סוררות: מרד הנערות בגליציה ההבסבורגית;
  • מזיכרונותיו של יוסף באו על מחנה הריכוז פלשוב;
  • מפלט“ הוצאת ספרים בקרקוב;
  • קרקוב הקרובה לליבי, יצחק פלטרר;
  • יהודה פרידמן – זקן השבט הקרקובאי בן 104 שנים;
  • ”המצפה“ ו-”רמת המצפה“;
  • צבי הקר (2023-1931);
  • מפה ומשם ("דבר הישועה", מסך נשים);
  • מודעות פרסומת של עסקי יהודים בקרקוב;

לקריאה ולהדפסה יש להקיש כאן