גיליון 205, מרס 2024

  • סדקים בקירות ובגג בית הכנסת אייזק;
  • תערוכה תמונות באתר ההנצחה של פלשוב;
  • עדות של רבקה קופר במשפטו של אייכמן;
  • אגודה חברתית-תרבותית של יהודי פולין –  TSKŻ;
  • רשימת האנשים במחנה הריכוז קרקוב – מרץ 1944";
  • הרוקח תדאוש פנקייביץ‘ ושלושת האסיסטינטיות בבית המרקחת;
  • הווינאי אוסוולד בואסקה ”חסיד אומות עולם“;
  • הגנה עצמית של יהודי קרקוב 1919-1918;
  • סטודיו צילום של משפחת אטינגר;
  • ד“ר חיים הילפשטיין (1950-1876);

לקריאה ולהדפסת PDF יש להקיש כאן