גיליון 208, יוני 2024

  • ספר עדויות על ההתנגדות בגטו קרקוב;
  • עוד רשימות באתר האינטרנט של קרקוב;
  • עצרת ביום הזיכרון לשואה תשפ“ד;
  • מרדכי גבירטיג.  נרצח באקציה של יוני 1942;
  • מחאת צעירים יהודיים בקרקוב על ”נומרוס קלאוזוס“;
  • משתפי פעולה עם הכובש הגרמני;
  • המוסדות הרפואיים היהודיים בקרקוב בתקופת המלחמה;
  • היומן הסתתר בבקבוק שקבר הדוד במחנה פלשוב;
  • ד“ר יוחנן בדר (1994-1901);
  • יהודי קרקוב מציינים 600 שנים להכתרתו של המלך קז'ימייז' הגדול;

לקריאה ולהדפסה יש להקיש כאן