גיליון 209, יולי 2024

  • ספר על בתי העלמין היהודיים בפודגוז‘ה;
  • ”אמא יהודיה“ בתקופת הכיבוש הגרמני. מאת ד“ר פליציה קראי;
  • דו-שבועון "עולמי הקטן";
  • לתולדות פועלי ציון בקרקוב;
  • הפוגרום בקרקוב;
  • החוקה של ”העיר החופשית קרקוב“ 1818;
  • גוסטה דוידזון-דרנגר;
  • ילדות ונעורים בקרקוב, סיפורה של לושיה גולדפינגר-שן;
  • ויקטור גרייבסקי (2007-1925);
  • "יידישע פאלקסשטיממע";

לקריאה ולהדפסה יש להקיש כאן