גליון 175, ספטמבר 2021

 • תערוכה על שלושת דורות משפחת אורס;
 • חסיד אומות העולם צ‘יאנונה סוגיהרה;
 • חגי תשרי בקרקוב;
 • יום הכיפורים במחנות, זלמן פרייפלד;
 • קרקוב אסרה מכירת פסלוני "יהודי למזל";
 • האם היה ים בקרקוב? או בוורשה?;
 • רחובות בנתניה – רחוב יהושע טהון;
 • יהודי קרקוב לאחר המלחמה;
 • עדותו של הנריק קודלר על נסיונות התנגדות במחנה פלשוב;
 • ועידות של ”המזרחי“ בקרקוב;
 • צ‘נטוש על שום מה?;
 • ספרים, רבותי: ”כרמי שלי“ של מרים עקביא;
 • אגדה על הרמ“א והחייט;

הקש כאן להצגת העלון ולהדפסת PDF