גליון 177, נובמבר 2021

  • הנצחה וזיכרון. דוד אלתר קורצמן ודב בער מייזליס;
  • עירית קרקוב מוקירה את פעילות הארגון שלנו;
  • רוז‘ה אלכסנדרוביץ, המוזה של ציירי קרקוב; 
  • לימודים ב“חיידר“; 
  • הבריחה שלנו מהגטו. מרצל גולדמן;
  • סיפורו של הבניין שברחוב מיודובה 26. יוחנן בן יעקב;
  • ספרים: "מפנקס הקהל בקראקא“;

הקש כאן להצגת העלון ולהדפסת PDF