גליון 178, דצמבר 2021

  • הצלמים לבית קריגר שהנציחו את קרקוב;
  • כיכר השוק של שלום אש;
  • במחנה כינו אותן ה"צֶנֶרְַשאפְט" ("העשירייה"), ד“ר מיכל אהרוני;
  • כיכר וולניצה במרכזה של קז‘ימייז‘;
  • זכרונותיו של אברהם יולי, חניך בית היתומים וה“בורסה“, לפי נורית אשכנזי;
  • ספרים: ”פנים רבות לגבורה“ תולדות קהילת קרקוב בתקופת השואה, ד"ר פליציה קראי;

הקש כאן להצגת העלון ולהדפסת PDF