גליון 179, ינואר 2022

 • מדריך ארכיאולוגי של מחנה הריכוז פלשוב;
 • הכלייזמר האחרון בגליציה במוזיאון קשישטופורי;
 • הזוג קיכלר והצורר מפלשוב;
 • מסדר ”בני ברית“ בקרקוב;
 • ”עקידת אברהם – סיפורו של ילד יהודי אחד“. שלום שרייבר;
 • היולגים של מחנה פלשוב;
 • "די יודישע שטימע“;
 • חסידי אומות עולם מקרקוב;
 • קרקוב אחרי המלחמה. אריה באומינגר;
 • הקפריזה של הרוצח מילר. זלמן פרייפלד;
 • אובזערע קינדער…;
 • נשים אדריכלות יהודיות בקרקוב שלפני המלחמה;

הקש כאן להצגת העלון ולהדפסת PDF