גיליון 188, אוקטובר 2022

  • 80 שנים לגירוש אוקטובר 1942;
  • נתיב הזיכרון בגטו קרקוב;
  • אופנת קרקוב לעומת אופנת וורשה;
  • מסמכים בארכיון העם היהודי על אוסקר שינדלר;
  • "העובדה ששרדתי היא בשבילי הנקמה האמיתית";
  • חוות חקלאיות והכשרות באיזור קרקוב;
  • חותמת. אסתר (ארנה שפגטנר) פרידמן;
  • סדר סליחות לחבורה הקדושה;
  • קרקוב של פנחס שינמן ז“ל;
  • סנובים ?;

הקש כאן לקריאה ולהדפסת PDF