גיליון 195, מאי 2023

  • תערוכה חדשה במוזיאון אוסקר שינדלר;
  • ספר על אדריכלים ובנאים יהודים בקרקוב;  
  • מדליקי הנרות באזכרה לנספי קהילת קרקוב ביום הזיכרון לשואה;
  • דברי ד"ר משה בייסקי במפגש של שינדלר עם ניצוליו בשנת 1962;
  • לבקו, הבנקאי היהודי;
  • פוגרום בקרקוב;
  • סימון אסירים בפלשוב;
  • סדר טהרות;
  • היכן נהגו יהודי קרקוב לערוך קניות;
  • תערוכה על יחודיותה של קהילת יהודי פודגוז'ה;

לקריאה ולהדפסת PDF  הקש כאן