אירועים בגטו

3.3.1941 מושל המחוז, הגרמני ואכטר, הוציא פקודה בדבר הקמת "אזור מגורים יהודים" בשכונת פודגוז'ה.
עד 20.3.1941 כל יהודי קרקוב חוייבו לעבור לגטו, מקצת היהודים שלא רצו להכלל בגטו, או שלא הורשו להכלל בו, עזבו את קרקוב לפני יום זה.
20.3.1941 הגטו, מוקף חומה וגדר, נסגר. שטח הגטו היה כ-20 הקטר (כ-600 מטר על 400 מטר), הקיף כ-15 רחובות באיזור ככר זגודי וככר פודגוז'ה. ל-320 הבתים ובהם 3,167 חדרים נדחסו כ-16,000 יהודים. לכל אדם הוקצו 2 מ"ר או 3 אנשים לחלון, בכל חדר התגוררו 4-5 נפשות, ובכל דירה התגוררו מספר משפחות. התנאים הסניטריים בגטו היו ירודים. את הגטו חצתה חשמלית.
15.9.1941 עוד 4,000 יהודים מ-21 ישובים באיזור קרקוב נדחסו לתוך הגטו, וסה"כ הגיע מספר היהודים בגטו לכ-20,000 איש.
15.10.1941 עונש מוות יוטל על המעז לצאת מתחומי הגטו ללא אישור מתאים;

1 בדצמבר 1941: הקצבה של 100 גם לחם ליום, 200 גרם שומן וסוכר לחודש.

11.12.1941 מספר אירועי מצוד בגטו בחיפוש אחר יהודים השוהים בו ללא אישורים מתאימים
נובמבר-דצמבר 1941 גירוש של אלף עד אלפיים איש שלא היו בידיהם תעודות שהות בגטו.
27.12.1941 התפרסמה הוראה המחייבת את כל היהודים למסור את כל הפרוות והמגפיים שברשותם, וכל המסרב – יהרג. באותו יום נאספו 8,000 פרוות.
12.3.1942 אקציה שבה נשלחו 1,500-2,000 איש לפי רשימות של אנשים שאינם מסוגלים לעבוד קובצו בחצרי אופטימה והובלו בקרונות בקר מפלשוב ל-קיילצ'צ'יזנה.
30-31 מאי 1942 יהודי הגטו נצטוו להתייצב במשרדי  העזרה ההדדית היהודית לביקורת תקפותן של תעודות הזהות שלהם, והחתמת הקנקרטה.
1-8 יוני 1942 ב"אקצית יוני" הובלו 7,000 יהודים מגטו קרקוב, רובם זקנים, נשים וטף, לתאי הגז בבלזץ, וכ-600 איש נרצחו ברחובות הגטו, ביניהם המשורר האידי מרדכי גבירטיג והצייר אברהם ניומן. בגטו נשארו כ-12,000 איש.
20.6.1942 שטח הגטו הוקטן לכדי מחצית.
28.10.1942 ב"אקצית אוקטובר" הובלו 7,000 איש למותם בבלזץ, וכ-600 איש נרצחו ברחובות הגטו, ביניהם ילדים, זקנים וחולים בבתי החולים.
אוקטובר-נובמבר 1942 הגטו עובר למרות הס.ס. והגסטפו באופן מוחלט, סניף משרד העבודה בגטו נסגר, הונהג כרטיס עבודה חדש Judenpass –  תעודת מעבר בצבע ירוק עליו הוטבעה חותמת מפקד הס.ס. ומשטרת המחוז, היהודים חוייבו לענוד בצד שמאל של הבגד תווית מרובעת, עשויה חומר קשה, ובה מוטבעת אות שסימנה את סיווגו של העובד (W – עובדים במפעלי צבא, R  – עובדים במפעלי חימוש, Z – מועסקים במוסדות המועצה היהודית).
6.12.1942 הגטו חולק לשניים – גטו A בשטח של 7.1 הקטר ובו שוכנו כ-4,000 איש המסוגלים לעבוד וגטו B בשטח של 2.6 הקטר ובו כ-3,000 איש שהוגדרו כמי שאינם מסוגלים לעבודה וביניהם ילדים וזקנים.
22.12.1942 פעולות מרי של חברי הארגון היהודי הלוחם בקרקוב, והידועה שבהם פעולת "ציגנריה".
13.3.1943 חיסול גטו A. המבוגרים נדחסו ברחוב יוזפינסקה, כ-100 תינוקות נורו וילדים צעירים מגיל 14 הופרדו מהוריהם. בשעות אחר הצהרים הוצעדו המבוגרים לפלשוב, והנותרים בגטו, כולל החולים, נורו.
14.3.1943 חיסול גטוB . תושביו נדחסו בככר זגודי, כ-1,000 אישר בינהם ילדים, נשים, זקנים וחולים, נרצחו ברחובות הגטו. כ-2,000 איש הובלו לאושוויץ-בירקנאו – כ-1,500 מהם הובלו מיד למותם בתאי הגז וכ-500 הנותרים נשלחו לעבודה במחנה.
14-15 דצמבר 1943 אנשי המשטרה היהודית, כולל משפחותיהם, נאסרו בגטו, הובלו לפלשוב והוצאו להורג ביריה.