1942
אביב מחנה יולג 1 (Julag I) נפתח לעבודת יהודים בקרקוב-פלשוב.
ספטמבר מחנה יולג 2 (Julag II) נפתח לעבודת יהודים בקרקוב-פרוקוצ'ים.
נובמבר בגטו קרקוב נפתחה מחלקה לבניית צריפים (Barackenbau) עבור מחנה הכפייה בפלשוב; ס.ס.אונטרשרפירר הורסט פילז'יק מונה למפקד המחנה המוקם; נפתח לעבודת יהודים מחנה יולג 3 (Julag III) בקרקוב-ביז'אנוב.
5 דצמבר בשדה התעופה רקוביצה נפתח מחנה עבודה (Fliegerhorstommandantur) ובו עבדו 160 יהודים; במאי 1943 היה לתת-מחנה של פלשוב.
1943
ינואר ס.ס.אוברשרפירר פרנץ יוזף מולנר מתמנה למנהל מחנה פלשוב.
11 פברואר ס.ס. אונטרשטרומפירר אמון גת ממונה לנהל את מחנה פלשוב.
7 מרץ מספר משפחות פולניות שהתגוררו ברחוב ירוזולימסקה בסמוך למחנה נעצרו, בהמלצתו של אמון גת, באשמת קיום מגעים עם יהודים; רכושם נשדד, בתיהם נהרסו, הרסו את בתיהם ואחדים מהם נשלחו למחנה עבודה שבניה (Szebnie) שליד העיר יסלו ומזרח פולין.
13 מרץ כ-8,000 יהודים הועברו לפלשוב לאחר חיסול גטו “A” בקרקוב.
14 מרץ כ-2,000 יהודים נשלחו לאושוויץ מגטו “B” בקרקוב שחוסל; כ-1,500 מהם נשלחו הישר לכבשנים.
18 מרץ 40 אסירים יהודים הוצאו להורג בשטח בית הקברות היהודי שהיה במקום.
23 מרץ תת-מחנה בשטח בית החרושת Kabli ברחוב פרוקוצ'ים 75; בממוצע עבדו במקום כ-300 אסירים יהודים.
27-28 מרץ על פי הוראתו של אמון גת מתבצע חיפוש במחנה אחרי כסף ודברי ערך; מי שנמצא כסף ודברי ערך בחפציו – הוצא להורג.
מרץ 208 שומרים ממרכז ההכשרה של ה-SS בטבניקי סופחו למחנה פלשוב
11 אפריל הוצאו להורג 16 אסירים יהודים שהובאו לאחר סלקציה, כזקנים וחולים, מתת-מחנה בבית החרושת קבלי.
8 מאי בבית החרושת של אוסקר שינדלר הוקם תת-מחנה של פלשוב; התגוררו כאן כמה מאות עובדים יהודים.
15 מאי כ-150 יהודים הובאו לפלשוב לאחר חיסול מחנה העבודה ב-Klaj שליד ויליצ'קה.
24 מאי כ-200 יהודים הובאו לפלשוב ממחנות העבודה בצ'רנה דוניץ וב-נובה טרג.
מאי JUS  החל בפעילות סיוע במחנה ופעל עד יולי 1944;
29 יוני שרפה פרצה בצריפים ב-באוסטלה קלוג ולדיכויה נורו 50 אסירים ביולג 1.
יוני בעקבות נסיון בריחה מתת-מחנה קבלברק הוצאו להורג ביריה 6 אסירים במחנה פלשוב.
7 יולי הוחלט על הפרדה מיידית של הפולנים במחנה.
16 יולי המשטרה הגרמנית פשטה על זונות שעבדו ברחובות קרקובסקה, סטרובישלנה ודיטלה, ואסרה 17 מהן, אשר נשלחו לבית בושת בפלשוב עבור השומרים האוקראינים.
31 יולי אמון גת הועלה בדרגה ל-SS האופטשטרומפירר.
יולי הוקם "מחנה פולני" לחינוך מחדש של פולנים, ושוכנו בו איכרים פולנים מכפרי הסביבה על שעוררו מהומות.
15 אוגוסט מפעל מדריטש הועבר מפודגוז'ה לפלשוב; אסירים נכלאו במרתפים של "הבית האפור".
אוגוסט קבוצה של 60 עד 100 אסירים פולנים הועסקה בשלילת הכביש בין בונרקה ל-וולה דוחצקה (היום רחוב קמינסקה); במחנה נבנה מחסן לתפוחי אדמה.
1-3 ספטמבר בעקבות חיסול הגטאות האחרונים במחוז קרקוב – בוכניה, טרנוב, ז'שוב ו-פשמישל – נשלחו חלק מיושביהם לפלשוב.
2 ספטמבר הוטל איסור על יציאת יהודים לעבודה מחוץ למחנה.
3 ספטמבר כ-2,100 יהודים הובאו לפלשוב מגטו טרנוב.
3 ספטמבר (?) ההוצאה להורג הראשונה ב"גבעת חויבה" –  כ-20 איש שהובאו לאחר חיסול גטו בוכניה נורו במקום.
10 ספטמבר הסתיימה בניית צריפים עבור השומרים.
15 ספטמבר כעונש על הברחת מצרכים נורו למוות כל 60 עובדי המפעל בבונרקה.
18 ספטמבר הוראה לשלוח לפלשוב פולנים המתחמקים מעבודה.
ספטמבר בתחילת החודש הועברו אסירים פולנים לצריפים שנבנו ליד מגרש המסדרים החדש – 5 צריפים לגברים ו-3 לנשים; היולגים – 1 (פלשוב), 2 (פרוקוצ'ים) ו-3 (בייזאנוב) – הופכים להיות תת-מחנות של פלשוב.
9 אוקטובר 50 אסירים שהיו אסורים ב"בית האפור" נורו למוות ביום כיפור.
אוקטובר כ-50 פולנים מחברת בניה נאסרו והובלו לפלשוב.
15 נובמבר חיסול היולגים והעברת האסירים למחנה הראשי; כ-200 מהם נורו ב"גבעת חיובה".
15-17 נובמבר נשים שהיו אסירות ביולגים נשלחו למחנות העבודה סקרז'יסקו קמיננה ופיונה והגברים נשלחו לצ'נסטוחובה; האסירים הועסקו שם במפעלים של אמוניה עבור חברת האסאג.
6 דצמבר "ארגון הרווחה" החל באספקה שוטפת של אוכל ותרופות לאסירים הפולנים.
14 דצמבר חברי ה-או.דה. והמחלקה האזרחית, שנשארו בשטח הגטו לשעבר, הובאולפלשוב להוצאה להורג. הגרמנים הביאו אותם ואת בני משפחותיהם ל"גבעה" וירו בכולם. לראשונה החלו לשרוף גופות של הנרצחים בשטח הפתוח, מיד לאחר הרצח, מעשים שהיו לשגרה בעתיד.
25 דצמבר בחג המולד הוכרחו האסירים הפולנים הוכרחו לפנות את השלג מהדרכים.
דצמבר חוסל תת-המחנה בשדה התעופה רקוביצה.
1944
10 בינואר המחנה היה ממחנה עבודה למחנה ריכוז ושמו שונה ל-KL Plaszow
ינואר שינו את ספרור הבלוקים במחנה וחידשו את הגדר.
2 פברואר הוצאו להורג כ-200 אסירים פולנים שהובאו מבית הכלא ברחוב מוטליפוך.
3 פברואר כ-1,100 אשירים, ביניהם 84 יהודים, הובאו לפלשוב לאחר חיסול מחנה העבודה ב-שבניה.
10 פברואר 185 היהודים האחרונים מגטו בוכניה ו-140 היהודים האחרונים מגטו טרנוב, גברים ונשים שהיו בקבוצת חיסול הגטו, הובאו למחנה פלשוב.
15 פברואר לאחר ששטח ה"גבעה" התמלא בגופות החלו לרצוח בגבעה ששימשה לארטיליה בעבר.
פברואר אוחד ספרור האסירים הפולנים והיהודים. לפלשוב הובאה קבוצת סניטרים לבית החולים לאסירים פולנים. צוות בית החולים מונה עתה כ-10 אסירים ובראשם ד"ר סטניסלב יגיילסקי.
21 מרץ 500 נשים יהודיות נשלחו בטרנספורט למחנה בסקרז'יסקו קמיינה.
מרץ בהוראת המפקד נפתח בבלוק 5 בית ילדים (Kinderheim).
4 אפריל המושל האנס פרנק כתב מכתב ובו הוא מתלונן שמחנה פלשוב מלוכלך ומנוהל ברישול.
7 אפריל 100 אסירים פולנים הובאו ממונטלופיך והוצאו להורג (לאירוע ניתן הכינוי "יום שישי הגדול").
אפריל החלה בניית מסלולי רכבת למרכז המחנה, דבר שאמר היה להלק על העברת חומרי בנייה ואסירים. המסלולים הגיעו כמעט עד לבית הלוויות, ולאורך המסלול החלו בבניית צריפים חדשים.
3 מאי נערכת ביקורת במחנה לאחר בריחת שלושה אסירים. נלקחו מהאסירים כספים ודברי ערך שהוחבאו.
7 מאי במחנה נערכה סלקציה של אסירים יהודים, בתרוץ של מצב בריאות.
14 מאי כתוצאה מהסלקציה ב-7 במאי נשלחו אל מותם באוושיץ כ-1,400 יהודים, וביניהם כל הילדים שהיו בבית הילדים.
15 מאי הוכנסו לשימוש מקלחות וחדרי חיטוי חדשים שבנייתם הסתיימה.
מאי נפתח תת-מחנה ב-ויליצ'קה.
מאי-יוני הובאו למחנה אסירים יהודים מהונגריה וממחנות באיזור לובלין.
30 יוני הובאו לפלשוב 2,100 אסירים, בהם 300 נשים, מתת-המחנות במיילץ ו-בודזין.
יוני פוצץ בית הלוויות היהודי שהיה בשטח המקנה. הסתיימה בנייתהמסילה הצדדית של הרכבת.
3 יולי לפלשוב הגיעו אסירים פולנים שנאסרו באקציה הגדולה נגד פעילי המחתרת.
24 יולי לאחר חיסול מחנה העבודה ב-ז'שוב הובאו לפלשוב כ-500 אסירים.
27 יולי חלק מהאסירים הפולנים נשלחו למחנה גרוס-רוזן.
יולי הרופא הראשי, ד"ר מקס בלנקה, הורה על הוצאת כמות גדולה של דם מאסירים צעירים לצורך עירויי דם לחיילים גרמנים. נלקחו כ-300 מ"ל דם מכמה עשרות אסירים יהודים. חוסל תת-המחנה בזקופנה.
6 אוגוסט ב"יום הראשון השחור", שלאחר המרד בוורשה, הובאו למחנה כ-6,000 בני ערובה, ששוחררו מאוחר יותר. טרנספורט של 6,500 נשים יהודיות נשלח לאושוויץ.
7 אוגוסט 5,000-6,000 אסירים יהודים נשלחו ל-מאטהוזן. חוסל תת-המחנה בבית החרושת לכבלים. הקבוצה האחרונה של אסירים פונתה משם מספטמבר 1944.
13 אוגוסט וילהלם חילוביץ, משפחתו והסרים למרותו, כ-10 אנשים, נורו.
16/17 אוגוסט מטוס של בני ברית, שהשתתף בטיסה מעל ורשה, נפל בשטח תת-המחנה של מפעל שינדלר.
21 אוגוסט חוסל תת-מחנה ברחוב זבלוצ'ה והאסירים הובאו למחנה הראשי.
אוגוסט החל חיסול תת-המחנה בבית החרושת של שינדלר וחוסל תת-המחנה בבית החרושת לכבלים.
8 ספטמבר הגופות הוצאו מקברי האחים ונשרפו. האפר פוזר בשטח המחנה.
12 ספטמבר אמון גאת נאסר.
25 ספטמבר תדאוש פרנישין מקרקוב, חבר המחתרת "ארמיה קריובה", הצליח לצלם תמונות במחנה באמצעות מצלמה נסתרת.
ספטמבר כ-200 פולנים נשלחו למחנה הריכוז רוונסבריק. אסירים פולניים נשלחו לעבודה ב-ז'שוב וחלקם שוחררו. חוסל תת-מחנה ויליצ'קה. ארנולד בושר מונה למפקד המחנה.
15 אוקטובר 1,600 אסירים יהודים נשלחו לגרוס-רוזן. ביניהם 700 גברים אשר מאוחר יותר נשלחו לתת-המחנה בברינליץ, במפעל של שינדלר. הקבוצה הגיעה לברינליץ ב-22 באוקטובר 1944.
21 אוקטובר נשלחו המשלוחים האחרונים לאושוויץ, גרוס-רוזן ובוכנוולד. ביניהם גם 300 נשים יהודיות שנשלחו לאושוויץ ומשל לברינליץ.
אוקטובר קורט שופקה מונה למפקד המחנה.
8 נובמבר במחנה נשארה קבוצה אחת של 601 אסירים, מהן 167 נשים, לחיסולו.
29 נובמבר קבוצה של 30 אסירים הובאה ממונטלופיך, 15 מהם נורו.
1945
14 ינואר מפקד המחנה, ק שופקה, הוביל בגל את קבוצת האסירים האחרונה לכיוון אושוויץ, בהם 600 אסירים יהודים, 6 פולנים ו-40 קאפו גרמנים.
18 ינואר הצבא האדום נכנס למחנה.