אשר הירשנברג

בבית הכנסת של הרמ"א כיהן בחנות, מאז שנת 1900 ועד פרוץ מלחמת הנאצים, החזן אפשר הירשברג. חזן בן חזן, בנו של ר' משה הירשברג, שכיהן כחזן בבית הכנסת הישן (בשנת תרנ"א בערך).

ר' אשר היה חזן מיוחד במינו, הוא התרועע עם החזנים הנודעים זיידל רובנר וליזרקה גולדברג. בארכיונו נמצאו מכתבים מחזנים וסופרים נודעים בעולם היהודי, כי הוא היה חובב ספרות וחזנו כאחד. […]