רבי עקיבא קורניצר (1892-1839)

רבי עקיבא קורניצר נולד בשנת 1839 לרב אליהו קורניצר וגיטל, בתו של החתם סופר. בשנת 1863 נישא לרייזל, בת דודו של הרב שמעון סופר מקרקוב, וביום הברית של בנם, יוסף נחמיה, נפטרה רעייתו.

לאחר פטירתו של חותנו, הרב שמעון סופר, ניטש מאבק סביב כיסא הרבנות בקרקוב, והחסידים שסירבו לקבל את רבנותו של רבי חיים אריה הורוביץ, בחרו ברבי עקיבא קורניצר לרב עליהם, ולמעשה כיהן כראב"ד קרקוב עד לפטירתו בשנת 1892. במשך שלושים ושלוש שנים הייתה המשרה פנויה, עד שנאות בנו, יוסף נחמיה קורניצר, ונעתר לבקשת ראשי הקהל בקרקוב לקבל על עצמו את התפקיד.