שמואל שמלקה קורניצר (1941-1905)

הרב שמואל שמלקה קורניצר נולד בעיר סעליש, לבריינדל והרב יוסף נחמיה קורניצר.

לאחר פטירת אביו, בשנת 1933, התמנה לדיין בקרקוב, כשהוא בן 28 שנים, וכעבור שנתיים, בשנת 1935, התמנה לראש בית הדין וממלא מקום אביו ברבנות. כיהן ברבנות שש שנים.

בפברואר 1941 ניספה במחנה הריכוז אושוויץ. רעייתו ושלושה מארבעת ילדיו ניספו שנה מאוחר יותר.