בטאון 107, ינואר 2016

  • ספסל יאן קרסקי;
  • פלשוב 1942-1945;
  • תרומתו של ברנהאוט הזקן, יוסף בוסק;
  • ה'הויכע שול' בית הכנסת הגבוה;
  • המרפסת של משפחת באומינגר ברחוב דיטלה 1, ד"ר אריה באומינגר;
  • גוסטה (יוסטינה) דוידזון-דרנגר, פולה שרייבר גולדווסר;
  • נס חנוכה הפרטי שלי במחנה הריכוז, יוסף ויסלר;
  • דניאל הנביא, קראק ור' נחום, מאיר בוסאק;
  • בית הילד של הסתדרות המזרחי, א. בן שמאי;
  • פרשים ירוקים של שמואל רוטברד;
  • אנדרטאות בפלשוב;

לקישור לקובץ PDF  הקש כאן