בטאון 158, אפריל 2020

  • סתיו בקרקוב, נתן גרוס;
  • רוּז'ה אלכסנדרוביץ', מאת סיני אלכסנדרוביץ‘
  • הפולני שהסגיר את אבי, עו"ד אורי הופרט;
  • ביקורו של נשיא פולין בקהילה היהודית;
  • פרוייקט ותערוכה במוזיאון בבית הכנסת ”הישן“;
  • הצלמת אמיליה קריגר;
  • מגיפות והלוויות בקרקוב;
  • זכרונותי מקרקוב מאבק לחיים. אריה תמיר;
  • ארגון ידידי קרקוב בניו יורק;

הקש כאן להצגת הבטאון ולהדפסת PDF