בטאון 20, דצמבר 2007

 

  • מוזיאון זכרון בליפובה 4;
  • 65 שנה לחיסול הגטו בקרקוב;
  • חנוכה בקרקוב ובפולין;
  • הבית ברח' יוזפינסקה 22, צבי נתן;
  • הבובובר, לאה שנער;
  • הגשמת חלום וסגירת מעגל, יעקב גולדברג;
  • בית היתומים של הסתדרות המזרחי;
  • תצלומים מהווי תנועת "עקיבא", דב יוהנס;
  • הכנסת ספר תורה לבית המדרש של המגלה עמוקות, יוסף בוסק;
  • על האדם שביקש להקבר סמוך למגלה עמוקות;

לקישור לקובץ PDF  הקש כאן