WHO WE ARE

my name is Ronen

and my name is Lili Haber

Nazowam sie Lili Haber

ארגון יוצאי קרקוב בישראל הוא עמותה רשומה, שלמאות חבריה עניין משותף בהיסטוריה ובתרבות של התושבים היהודים בעיר קרקוב, שבה למדו וחיו הוריהם ומשפחותיהם, עד שהכל נגדע עם פרוץ מלחמת העולם השנייה.

ככל שעוברות השנים מאותו שבר נורא, שגדע באחת למעלה מ-700 שנים של ישוב יהודי בקרקוב, חשים צאצאיהם של התושבים היהודים בקז'ימייז', פודגוז'ה, סטרדום וברחבי העיר, צורך הולך וגובר לדעת יותר. לדעת כל מה שלא סיפרו בבית.

לדעת כל מה שהיה בגדר סוד. לנסות לשבור את "קשר השתיקה". לנסות לשחזר את העבר המשפחתי והקהילתי, רק מתוך ספרי היסטוריה וספרי זכרונות. ללא סבא וסבתא, ללא אלבומי תמונות של המשפחה. ללא זכרונות משפחתיים.

ננסה למלא חלק מהחלל. להשלים חלקים מהמידע החסר. להוסיף צבע למילים ולאייר בתמונות את הסיפורים.

רוצים לקרוא עוד עלינו

 

Pictures
אגדות

אגדות
זכרונות

זכרונות
תמונות

תמונות
ספרים

ספרים

מדריכים למסייר

TITLE


מדריכים
סרטים

סרטים
קישורים

קישורים
קרקוב היום

TITLE

קרקוב היום