מנהגי תפילה בבית הכנסת הישן

אגדות וסיפורים שונים קשורים למנהגי התפילה בבית הכנסת הישן (אלטע שול) של קז'ימייז', ששימש כבית הכנסת המרכזי של הקהילה.

* לפני תפילת ערבית היו ראשוני המתפללים שנאספו מתנצלים בפני הנשמות שנמצאות בו על שהם מפריעים להן את מנוחתן…

* בשמחת תורה מקיפים המתפללים את הבימה 7 הקפות, בשירה ובריקודים,  כשהם נושאים בידם את ספר התורה.  לא כך הדבר באלטע שול: שם היו מתקיימות 4 ההקפות הראשונות תוך הפרעות ורעש, בלא שירה וללא ריקודים. בתום ההקפה הרביעית היו הופכים החוגגים את ספסלי בית הכנסת ומתיישבים על הרצפה כמנהג תשעה באב, ואומרים סליחות. רק לאחר הסליחות השיבו את הספסלים לרגליהם והשלימו 3 הקפות נוספות, אלה כבר מלוות בשירה וריקודים. שורשי מנהג משונה זה כנראה במאה ה-17, כשקרקוב והעיר היהודית קז'ימייז' הותקפו ע"י  אויבה של פולין. אלה תקפו את בית הכנסת בזמן ההקפה  רביעית, ומאז מציינים יהודי קז‘ימייז‘ את המאורע.