אגדות

הרמ"א וה'מוכיח' שלו

הרמ"א וה'מוכיח' שלו

הרמ"א וה'מוכיח' שלו מלבה"ד: הרב בועז פש בספר 'שפתי צדיקים' מסופר כך: שמעתי שלרבינו הגה"ק רבי משה איסרליש מקראקא, הרמ"א זי"ע, היה "מוכיח" שהוכיחו תמיד על דבר מה שלא עשה

קרא עוד ←