בטאון 108, פברואר 2016

 • גולגולת אדם נמצאה במחנה פלשוב;
 • סיפור החיים שלך ;
 • יומן גטו קרקוב של הלינה נלקן;
 • "קראקא דכולה ביה'" העיר שהכל בה, פרופ' אלחנן ריינר;
 • "השומר" משה צוקרמן וחבריו, מארק גפן;
 • היודנרט הקרקובאי, קתז'ינה צימרר;
 • הימים הטובים של "מכבי" קרקוב, ד"ר אריה באומינגר;
 • זכרונותיה של רות לבית צוקרברוט;
 • בית הכנסת "אויפן בערגל", יוסף בוסק;
 • מקומות עבודה מחוץ לגטו קרקוב;
 • קונצרט בגטו וגבירטיג, יעקב הלפרין;

לקישור לקובץ PDF  הקש כאן