בטאון 157, מרס 2020

  • בית העלמין ברחוב ירוזולימסקה;
  • ארכיון דיגיטלי של פלשוב;
  • ”אושוויץ לא נפל מהשמיים“ אמר מריאן טורסקי;
  • מקרה פלהנדלר של אדורד אטלר;
  • המסע לקרקוב בעקבות סבתי, ארז כהן;
  • קריאת המגילה בגטו קרקוב, תש“ג;
  • ספרים, רבותי, ספרים "הרוח שגברה על הדרקון" מאת פרל ביניש;
  • עוד על ”בית יעקב“;

הקש כאן להצגת הבטאון ולהדפסת PDF