בטאון 159, מאי 2020

  • המרכז ללימודי יהדות של UJ בקז‘ימייז‘;
  • 78 שנים ל“אקציה“ של מאי-יוני 1942;
  • גורלו של ספר תורה של משפחת בוסק;
  • שער כבוד: סיפורו של יוסף קלוץ;
  • קן ”השומר הצעיר“ בקרקוב;
  • ספרים, רבותי, ספרים – ”השתיקות“ מאת יובל ירח;

הקש כאן להצגת הבטאון ולהדפסת PDF