כל הפוסטים של lili haber

בטאון 174, אוגוסט 2021

קרקוב בספר לכתיבה; כיכר ע“ש יהושע אוזיאש טהון בקז‘ימייז‘; המאות ה-18-17 של ההתיישבות היהודית בקרקוב; חידוש בית

קרא עוד ←

בטאון 173, יולי 2021

אתר הזיכרון במחנה הריכוז לשעבר פלשוב בקרקוב; המאות הראשונות של ההתיישבות היהודית בקרקוב; רודל יוסקוביץ' לבית קלינגברג

קרא עוד ←

בטאון 172, יוני 2021

קרקוב שאיננה עוד, מרצל גולדמן; "נעדרים נוכחים בקרקוב היהודית", דורון שך; ”אקצית“ מאי-יוני 1942; סעד ועזרה הדדית

קרא עוד ←

בטאון 171, מאי 2021

בתי תפילה שנאלמו. לבה הפועם של קהילת יהודי קרקוב; מאוריצי גוטליב. יותר יהודי או יותר פולני?; העיירה

קרא עוד ←